G O L D F I R E  D S

   2 0 1 7
e. G o v e r n o r  ( T o t i l a s - J a z z )  u.  F i r s t  L a d y  u e.  F l o r e s t a n - L o n d o n d e r r y  

Mamman till Goldfire DS är helsyster till den godkända hingsten Florentinus V. .