S P R I N G B O R G S  G U I D E  M E

   2 0 1 7
e. I t´s  M e   u. S p r i n g b o r g s  G i v e n c h y  u e.  D i a m o n d  H i t -
H e s l e g å r d´s  R u b i n

Guide Me är halv bror till Good Choice