GÅRDEN


Boningshus byggdes år 1867 och var då ett Komministerboställe under en långtid. Den dåvarande stallbyggnaden byggdes år1878. Av ett blixtnedslag brann stallbyggnaden ner och en ny större stallbyggnad byggdes upp år 1988. Under åren har gårdeen bedrivits av mjökproduktion men på senare tid gjordes gården om till hästgård. Idag bedriver vi ett ekologiskt jordbruk med häst- och boende inriktning. Här finns 20 Ha åkermark, 20 Ha skog och resten betesmarker.
I verksamheten infattar inackordering av hästar samt utbildning av hästar och ryttare.  
På gården har vi även får av rasen Gotlandsfår som håller markerna öppna och ekologiska höns som får ströva fritt .

FÅR
På Hallagärde Gård går våra får fritt ute i hagarna året runt med tillgång till deras nybyggda fårhus där de har fri tillgång till ekologiskt hö ensilage.
En del av hagarna delas med hästar vilket ger en biologoïsk mångfald.
På gård går idag 9 st får varav 1 st Gotlandsbagge vid namn Ernst samt 7 st Gotlandstackor och 1 st Dorshet finulls tacka.

Maskinhall
I vår maskinhall har vi de flesta maskiner som behövs för att driva ett jordbruk.